Privacybeleid

Privacyverklaring: Waterbusdelft

Persoonsgegevens die worden verstrekt

Waterbusdelft kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruikt maakt van de website. Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw IP-adres geregistreerd.

Waterbusdelft beschikt daarnaast over de gegevens van haar klanten. Deze gegevens zijn nodig om de facturatie van de door Waterbusdelft geleverde diensten te kunnen doen. Ook is Waterbusdelft in het bezit van de gegevens van contactpersonen die daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven aan Waterbusdelft om deze gegevens te bezitten. Regelmatig komt het voor dat wij visitekaartjes of andere contactgegevens ontvangen.

Hoe lang Waterbusdelft gegevens bewaart

Gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt zullen  net zo lang bewaard worden tot het moment dat u zelf aangeeft uw gegevens te willen verwijderen.

Wie uw gegevens in kan zien

Tomas te Velde en Kees Schonebaum van Waterbusdelft beheren uw gegevens. Overige medewerkers hebben geen toestemming tot die gegevens behalve als zij deze nodig hebben voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

Delen met anderen

Waterbusdelft verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Waterbusdelft(www.waterbusdelft.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Waterbusdelft gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Waterbusdelft maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden van de Waterbusdelft bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het hier het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Waterbusdelft te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Waterbusdelft heeft hier geen invloed op.

Waterbusdelft heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tomas.tevelde@fynly.nl of uw specifieke contactpersoon.

Beveiligen

Waterbusdelft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Waterbusdelft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Waterbusdelft op via tomsa.tevelde@fynly.nl of uw specifieke contactpevrsoon.

Waterbusdelft is als volgt te bereiken

Postadres: Oude Delft 201-A, te Delft 2611HD

E-mail: tomas@waterbusdelft.nl